FitalSports is een professioneel beweegconcept en beoogt bij deelnemers een duurzame gedragsverandering te bewerkstellingen met betrekking tot een gezonde leefstijl. De insteek ligt in sport- en beweegactiviteiten met als doel deelnemers blijvend, verantwoord enthousiast te maken voor bewegen. Voor een gezonde leefstijl zijn echter meer zaken van belang. Er is dan ook uitgebreid aandacht voor onder andere de energiebalans, voeding en blessurepreventie.

Het concept baseert zich op vier pijlers:

 1. Maatwerk
 2. Professionele begeleiding
 3. Plezier bij het sporten
 4. Het aanreiken van kennis bij deelnemers

 

Met de snel toenemende problematiek van overgewicht, de aan een ongezond leefpatroon gerelateerde ziektebeelden en de enorme kosten die dit met zich meebrengt, speelt FitalSports in op de maatschappelijke behoefte om burgers en werknemers te stimuleren om actiever en bewuster om te gaan met bewegen, gezondheid en leefstijl.

Dit sluit naadloos aan bij de Welzijnsambitie die NOC*NSF heeft uitgesproken in het Olympisch Plan 2028: ‘Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking: fitte werknemers, vitale ouderen, en minder mensen ( en vooral kinderen!) met overgewicht. Voldoende beweging en gezonde voeding zijn de norm’.

 

Aanleiding

In hoog tempo is afgelopen decennia duidelijk geworden dat de toename van de welvaart en automatisering voor de volksgezondheid niet zonder consequenties blijft. Fysieke inspanning op het werk of in het verkeer is eerder uitzondering dan regel. Gelijktijdig wordt de toegenomen vrije tijd steeds vaker en langdurig achter de tv, computer of playstation doorgebracht. Gevolg is dat het aantal Nederlanders dat aan overgewicht  en aan overgewicht gerelateerde ziektebeelden lijdt, snel toeneemt.

Nu al lijdt 40% van de volwassenen en 15 % van de kinderen van 5-16 jaar aan overgewicht en dit aantal loopt alleen maar op. De nadelige effecten van overgewicht voor de volksgezondheid zijn veel veelomvattend en omvangrijk:

 • Mensen met ernstig overgewicht leven minder lang en leven en  in een slechtere gezondheid.
 • Overgewicht verhoogt de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.
 • Overgewicht kan leiden tot stigmatisering van mensen, in het bijzonder kinderen, en kan daarmee leiden tot psychische klachten  (bron Min VWS).

Enkele feiten

 • Nederland telt 70 miljoen kilo overgewicht
 • De kostenpost ten gevolge van overgewicht bedraagt nu al 2,5 miljard, waarbij de directe zorgkosten (0,5 miljard) 2% van de totale zorguitgaven voor hun rekening nemen (berekening RIVM)
 • Overgewicht kan leiden tot beperkingen en arbeidsongeschiktheid
 • Jaarlijks zijn 40.000 sterfgevallen te wijten aan overgewicht
 • Overgewicht leidt niet alleen tot minder levensjaren, maar ook tot meer óngezonde jaren

FitalSport is ontstaan vanuit de maatschappelijke behoefte om actiever en bewuster om te gaan met bewegen, gezondheid en leefstijl.

Missie

FitalSports wil inspelen op de maatschappelijke behoefte aan ondersteuning en interventies op het gebied van bewust, verantwoord en gezond leven en aansluiten bij actueel HRM beleid om te komen tot een duurzame, actieve en gezonde leefstijl.

Er is een direct en algemeen erkend verband tussen bewegen en gezondheid enerzijds en tussen (on)gezondheid en ziekteverzuim anderzijds. Onderzoek van TNO wijst uit, dat sportende werknemers minder vaak en korter verzuimen dan hun niet-sportende collega’s. Over vier jaar gerekend is dit verzuim gemiddeld genomen ruim 20 dagen minder. De resultaten van het onderzoek laten ook zien dat de arbeidsproductiviteit van het merendeel van de werknemers toeneemt wanneer zij sporten. Ook blijkt dat werknemers behoefte hebben aan meer bewegen en dat sportende werknemers zich fitter voelen en dat hun werkplezier is toegenomen.

Behalve de directe medische kosten die verband houden met overgewicht zijn de indirecte kosten dus nog groter.  Het betreft daarbij vooral de kosten ten gevolge van ziekteverzuim. Zowel werknemers, werkgevers als zorgverzekeraars, zijn daarmee gebaat bij succesvolle interventies op het gebied van een gezonde leefstijl en overgewicht.

Ontwikkelingen in Nederland op een rijtje:

 • Er is de laatste 20 jaren sprake van een duidelijke toename van overgewicht en aan overgewicht gerelateerde ziektebeelden zoals diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan het bewegingsstelsel, bepaalde typen van kanker
 • Er is sprake van een toenemende bewegingsarmoede in Nederland
 • Er is sprake van grote uitval bij sportverenigingen en loopgroepen vooral ondere de groep werknemers die net beginnen met werken of kinderen hebben

Over ons

FitalSports is een jong en dynamisch bedrijf dat voor topkwaliteit staat! Onze brede en specialistische deskundigheid maakt dat we uitstekend in staat zijn om samen met uw bedrijf, organisatie of  instelling professioneel maatwerk te kunnen leveren, dat aansluit op uw HRM beleid, wensen en behoeften.

ivo_zw

Ivo Dokman

 • Algemeen Directeur FitalSports
 • Opleidingsdocent Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding Calo Windesheim Zwolle
 • Coördinator en trainer projectmanagement Corporate Academy Windesheim
 • Trainer coachings- en begeleidingsvaardigheden
 • Innovatieve product -en programma ontwikkelaar
bas_zw

Bas Baremans

 • Programma Directeur FitalSports
 • Leerjaarcoordinator en Opleidingsdocent Lerareno
 • Leerjaarcoördinator en Opleidingsdocent Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding Calo Windesheim Zwolle
 • Atletiekdocent en trainingsdeskundige
 • Inhoudelijk product- en programma ontwikkelaar