Plezier en uitdaging

Beweegactiviteiten moeten  leuk en uitdagend zijn. Wanneer je met plezier deelneemt aan activiteiten en succesbeleving ervaart, zal het weinig moeite kosten om je hier ook een volgende keer toe te zetten. Invloed op je gezondheid en fitheid is dan een belangrijk effect, maar niet het belangrijkste doel!

Gezamenlijkheid

Wanneer een deelnemer niet eerder aan sport heeft gedaan of er gedurende  langere tijd uit is geweest, is alléén sporten erg kwetsbaar. Gezamenlijk trainen is gezellig en de drempel om een keer ‘over te slaan’ is kleiner. Bovendien is (informele) uitwisseling van, zowel de succeservaringen als de (kleine) tegenvallers, goed voor je motivatie.

Verdieping

Door middel van verdiepingsbijeenkomsten over inspanningsfysiologie, energiesystemen, voeding, kleding en schoeisel geven we inzicht in de verschillende aspecten van bewegen en de relatie met gezondheid. In de bijeenkomsten wordt door een specialist in begrijpelijke taal de relatie gelegd met het beweegprogramma en de individuele trainingsprogramma’s.

De volgende verdiepingsbijeenkomsten behoren bij het FitalSports-programma:

  • Inspanningsfysiologie

  • Voeding

  • Blessurepreventie

Inspanningsfysiologie

In twee bijeenkomsten wordt in “Jip en Janneke taal” uitleg gegeven over onder andere de werking van ons lichaam bij inspanning, de energiesystemen, de verschillende intensiteitszones en de meest baserende trainingsleerpincipes. Ook bij de effecten van bewegen voor de gezondheid, de beweegnorm en noodzakelijke ingrediënten voor bewegen in het kader van overgewicht wordt stil gestaan.

Op hoofdlijnen en in begrijpelijke taal wordt de complexe materie van de achterliggende inspanningsfysiologische kennis toegelicht. Daardoor ontstaat bij deelnemers niet alleen inzicht in de opbouw en het nut van hun eigen schema’s maar neemt ook de trainingstrouwheid toe.  Deelnemers raken gaandeweg beter in staat om inschattingen te maken van de betekenis van de diverse testuitslagen en leren voor hen haalbare doelen te formuleren.

Maatwerk

De gespecialiseerde trainers zijn in staat om het beweegprogramma en de trainingsschema’s op maat aan te bieden. Door bovendien het verband met de verdiepingsbijeenkomsten te leggen, ontstaat er sneller succesbeleving en inzicht in de eigen situatie van de deelnemers. De trainers leveren hoge kwaliteit op zowel methodisch als didactisch vlak. Zij maken iedere vijf weken een nieuw trainingsschema voor de individuele deelnemer op basis van de mogelijkheden, wensen en vorderingen tijdens het programma.

Expertise

Alle trainers die betrokken zijn bij FitalSports zijn HBO en/of WO opgeleide professionals. Op de onderdelen waarop ze een bijdrage leveren, hebben ze hun waarde bewezen. Ze beschikken over veel methodische en didactische kennis.  De specialisten die de verdiepingsbijeenkomsten verzorgen zijn allemaal expert op hun vakgebied en zijn op de hoogte van het complete programma. Bovendien zijn de trainers van de beweegprogramma’s hier ook bij aanwezig, waardoor nog beter kan worden aangesloten op de ervaringen in de praktijk en persoonlijke vragen.

Follow up

FitalSports biedt de mogelijkheid om voor een beperkt tarief een vervolgabonnement af te sluiten. Deelnemers ontvangen in dat geval vier keer per jaar een maatwerk trainingsschema, hebben toegang tot deelname aan twee loopevenementen per jaar, beschikken over de mogelijkheid tot het on-line stellen van hun persoonlijke vragen en ontvangen aantrekkelijke kortingen op kleding, schoeisel en accessoires.

Voor uw organisatie

FitalSports is een veelzijdige partner als het gaat om interventies op gebied van bewegen, overgewicht en een gezonde leefstijl. Naast uitvoering, bieden wij u ook scholing, onderzoek en advies. Op tal van manieren kunnen wij uw bedrijf en medewerkers ondersteunen in iets dat al “de grootste uitdaging van de 21e eeuw” wordt genoemd.

FitalSport programma's

Graag biedt FitalSport (de medewerker in) uw bedrijf een maatwerk traject in binnen één van de vier programmalijnen. Van A tot Z door ons verzorgd worden uw medewerkers gaandeweg fitter, neemt hun welbevinden toe, daalt de ervaren werkdruk en raakt de kans op ziek zijn bovendien steeds kleiner.

Train de trainer

Naast het verzorgen van programma’s, bestaat ook de mogelijkheid om werknemers met een sportgerelateerde achtergrond (fysiotherapeut, docent lichamelijke opvoeding, bewegingswetenschapper) binnen uw organisatie op te leiden in het FitalConcept. Deze persoon kan een maatwerkopleiding volgen en wordt na succesvolle afronding gecertificeerd trainer van het FitalConcept binnen het eigen bedrijf. Op deze manier kunnen zeker bij grootschaliger trajecten de kosten per deelnemer behoorlijk dalen.

Onderzoek

FitalSports is in staat tot het verrichten van onderzoek naar de fysieke gesteldheid onder uw werknemers. Aan de hand van een aantal concrete metingen en met gebruikmaking van een online vragenlijst wordt de gezondheidssituatie van werknemers binnen uw bedrijf in kaart gebracht.

 

Monitoring

Behalve dat deelnemers lopende de projecttijd intensief worden gevolgd en er na afloop een effectmeting plaats vindt, behoort ook het volgen van de lange termijn effecten voor uw bedrijf tot de mogelijkheden. U wilt immers weten of uw geld ook vanuit een lange termijn perspectief goed is besteed. FitalSports volgt graag voor u de effecten.

FitalConsult

Consulting | implementatie | advisering

Veel bedrijven zijn al actief op het gebied van bedrijfssport. Anderen willen wel iets, maar weten niet goed wat en hoe dit aan te pakken. Wat voorop staat, is dat ook gezondheidsbeleid binnen uw bedrijf een planmatige en gedegen insteek vraagt. FitalSports ondersteunt u daarbij, zodat het hele traject van onderzoek en beginsituatie-taxatie tot en met scholing en monitoring in één hand kan blijven. Dat levert niet alleen daadkracht, efficiency en tijdwinst op, maar voorkomt ook onnodige hoge kosten door afstemming en inmenging van teveel partijen.

Maatwerk

De gespecialiseerde trainers zijn in staat om het beweegprogramma en de trainingsschema’s op maat aan te bieden. Door bovendien het verband met de verdiepingsbijeenkomsten te leggen, ontstaat er sneller succesbeleving en inzicht in de eigen situatie van de deelnemers. De trainers leveren hoge kwaliteit op zowel methodisch als didactisch vlak. Zij maken iedere vijf weken een nieuw trainingsschema voor de individuele deelnemer op basis van de mogelijkheden, wensen en vorderingen tijdens het programma.