FitalSports heeft een aanbod dat “past” bij elke belangstellende. Er kan gekozen voor verschillende activiteiten. En binnen deze activiteiten kunnen door de unieke inrichting grote niveauverschillen in deelname worden overbrugd. De verdiepingsbijeenkomsten worden met krachtige beelden ondersteund en zijn zodanig vorm gegeven dat ze ook zonder voorkennis kunnen worden begrepen.

Tot slot wordt het beste maatwerk vanzelfsprekend geleverd door de trainer. Aan de hand van de testuitslagen maakt deze een maatwerk schema waarbij de hartslag leidend is.

fitalsports004_s

Tools

Hartslagmeter

De hartslagmeter dient  als ‘dirigent’ voor het tempo en dus de intensiteit van bewegen. Om de beoogde trainingsdoelen te bereiken is de intensiteit van trainen in combinatie met de duur ervan immers de meest bepalende factor. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan een juist gebruik van de meter en de meest benutte instellingen.

Email-helpdesk

Vragen zijn er altijd en de trainer is zowel voorafgaand als na afloop van de gezamenlijke trainingsmomenten (fysiek) beschikbaar voor individuele problemen. Veel vragen ontstaan echter ook gaande de week en dan is het vervelend als het antwoord achterwege blijft tot een volgende training.  Elke deelnemer kan daarom per mail contact opnemen met zijn of haar trainer, die de vraag binnen 48 uur probeert te beantwoorden. Deze vragen kunnen heel divers zijn en betreffen bijvoorbeeld: aanpassingen op het persoonlijke schema, advies bij blessures, suggesties voor alternatieve trainingsvormen, tips aangaande kleding en schoeisel, etc . Optimaal persoonlijk maatwerk is hierdoor gedurende de gehele week gewaarborgd.

Trainingsschema

In een cyclus van drie maal vijf weken krijgen deelnemers een maatwerk trainingsschema uitgereikt. Op basis van de vorderingen wordt  elke 5 weken opnieuw gekeken naar de specifieke situatie van de deelnemer, op basis waarvan een vervolg wordt gekozen voor de nieuwe periode.

Plezier en succes

Just play, have fun and enjoy the game

Plezier en succesbeleving zijn cruciaal. Deelnemen aan een activiteit waar je plezier aan beleeft kost immers haast geen  moeite, waarmee de gezondheidswinst die ermee gepaard gaat er “welhaast gratis” bij wordt gekregen.

Door bij de start met veel spelvormen te werken ontstaat plezier als vanzelf. De activiteiten kennen speelse competitievormen of een onderliggende uitdaging, waardoor je bijna ongemerkt aan de gewenste duur en intensiteit komt.

Ook het gezamenlijk trainen met  andere deelnemers draagt bij aan een goede sfeer en plezier. Activiteiten zijn daarbij zodanig ingericht, dat ook grotere niveauverschillen kunnen worden overbrugd. De dynamiek die het sporten in een groep met zicht meebrengt is niet het enige voordeel. Ook de prikkel om altijd aanwezig te zijn pakt zeker bij aanvang in een groep voordelig uit. Bij afwezigheid “word je immers gemist”.

Succesbeleving is echter voorwaarde tot plezier. Wanneer je merkt dat je vooruit gaat doordat je conditie zich verbetert, je gewicht afneemt en je energiepeil stijgt, is  het eerste plezier van je inspanningen immers een feit. Iets wat wordt versterkt door de verdiepingbijeenkomsten. Toename van inzicht in de principes van trainingsleer en voeding, geven je immers grip op je eigen fitheid, gezondheid en welbevinden.

Metingen

Meten is weten

Zowel bij aanvang (nul meting) als na de trainingsperiode (effectmeting) vindt er een meting plaats waarbij de uitslag op een aantal voor fitheid, gewicht en gezondheid fysieke parameters wordt vastgelegd. Daarnaast vormen de resultaten belangrijke input voor het vaststellen van de de trainingsschema’s. Er wordt hierbij gekeken naar:

  • Uithoudingsvermogen (middels score op de shuttle run test)
  • Hartslag overdag in rust
  • Hartslag bij submaximale inspanning
  • Gewicht/ lengte/ BMI
  • Vaststelling vetpercentage (huidplooimeting en impedantiemeting)
  • Bloeddruk