Disclaimer 

FitalSports besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

FitalSports is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Evenmin is FitalSports aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor-ander-schadeveroorzakend gebruik van de website.

 

Informatie die van essentieel belang is voor u dient altijd door u op juistheid te worden geverifieerd.

Zonder schriftelijke toestemming van FitalSports is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of ten dele over te nemen.

FitalSports heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.

FitalSports is onderdeel van L&VingL&Ving